Home · BlogPowiadomienie – zadania końcowe – Kurs Instruktorski

Czytaj dalej 13.05.2015. 00:06

Myjnionerzy w Szkole Trenerów

Myjnionerzy to bezpłatna symulacja biznesowa dla młodzieży. Wymyśl rodzinną wirtualną spółkę, rozpracuj konkurentów w emocjonującej zabawie menedżerskiej a potem zostań prawdziwym przedsiębiorcą! W necie pojawiła się właśnie nowa symulacja, która nie jest setna banalną grą.


Myjnionerzy to zespołowa symulacja prowadzenia etap po etapie swojego biznesu i kierowania nim. Została stworzona przez ekonomistów i profesjonalistów z rzeczywistej korporacji. Spaja w sobie fun a równolegle przemyconą zmyślnie naukę klasycznego biznesu.


Komplet wymaganych do tej gry przewodników i kart udostępnia szkoleniowcom Symulacyjna Szkoła Trenerów


Rozgrywka prowadzona jest przez dwie rundy (w czasie których wcielasz się w funkcję przedsiębiorcy), co daje kilkadziesiąt minut rywalizacji. Każdy może ją rozgrywać w szkole lub dla własnej zabawy. Gra jest za darmo – jej przygotowanie było programem charytatywnym ekipy menedżerów z agencji Training Projects, od szeregu już lat organizującej kursy biznesowe dla firm.

01.03.2015. 00:02

Teksty źródłowe - gry decyzyjne

Gry biznesowe w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na tym materiale informacyjnym.

Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację kursów i symulacji biznesowych w ramach ścieżki inżynierskiej o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań przed wykładem Symulacje .

Elektromonter w zakładzie przemysłowym

Wagony towarowe

Przewodnik automatyka

Symulacje negojacyjne – podstawy praktyczne

Zbiory z działaniami

Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne

Książka w propagandzie bhp

Fizyka dla kl.III Technikum

Klucz do maszyny cyfrowej czII

Modele matematyczne elementów systemu elektroenergetycznego

Rysunek techniczny i odręczny w budownictwie

Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowanie jednostki gospodarczej

Gospodarka paliwowo-smarownicza w transporcie samochodowym

Fizyczno - chemiczne badania wody i ścieków

Elementy wibroakustycznej diagnostyki maszyn

Technika i fantazja część 1 język angielski dla zaawansowanych

Napęd hydrostatyczny

Problemy teleinformatyki

Opodatkowanie spadków i darowizn

Mały słownik niderlandzko-polski, polsko-niderlandzki

Racjonalizacja zatrudnienia w przedsiębiorstwie

Prawo wyznaniowe.

Mały Leksykon mechanika tom I

Mój telewizor. Poradnik domowy

Wprowadzanie do programu Auto CAD obejmuje wersje 2 6 9

English language dictionary.

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Elektrotechnika teoretyczna. Obwody liniowe i nieliniowe tom 1.

Quattro PRO 4.0 /prot.zamiany nr 44/

1-2-3 for Windows. Krótki przewodnik. 146str.,20cm.

Ekologia - wybór przyszłości 374 str., 24 cm

Fizyka sportu 334 str., 24 cm

Chemia fizyczna cz.I Wyd. IV 476 str, 24 cm

Encyklopedja powszechna t 6 320 str., 24 cm

Encyklopedja powszechna t 2 320 str.,24 cm

Główne problemy prawa komputerowego 269 str., 24 cm

Ekonomia t 1 Podręcznik ekonomii Nr1 w Europie Wyd I 576s 23cm

Gry symulacyjne – podstawy teoretyczne

Metody kalkulacji Koszty ceny decyzje Wyd.III 275 str 20 cm

Systemy mikroprocesorowe w automatyce napędu elektrycznego Wyd II 183s 20cm

Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn Wyd.III 626 str., 24 cm

Zarządzanie w XXI wieku Jak wyprzedzać Japończyków i Chinczyków 107s 20cm

Technologia ogólna Elementy technologii mechanicznych Wyd 4 292s 24cm

Leksykon rachunkowości 259 str,24 cm

Prawo gospodarcze publiczne 343 str,24 cm

Zbiór zadań do podręcznika Rachunkowość od podstaw 147 str,21 cm

Technologia - Montaż, naprawa i eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłowych Podręcznik dla ZSZ Wyd V 476 str, 20 cm

Ekonomia - makroekonomia Wyd.II 535 str, 24 cm

Zarys prawa finansów publicznych 216 str, 21 cm

Ochrona i kształtowanie środowiska Wyd.V 215 str, 20 cm

SQL 280 str, 24 cm

Energoelektronika w pytaniach i odpowiedziach 365 str, 20 cm

Psychologia rozumienia zjawisk społecznych 315 str, 24 cm

Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa 448 str, 24 cm

Prawo administracyjne 509 str, 24 cm

Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm

Analiza ilościowa Pracownia chemiczna wyd 5 190s 24cm

Encyklopedia kosmosu 400 str, 28 cm

Słownik francusko-polski, polsko-francuski , uniwersalny 724 str, 19 cm

Konstrukcje stalowe z rur 383 str, 24 cm

Arytmetyka finansowa 206 str, 20 cm

Skuteczne przywództwo

16.01.2015. 00:01

Materiały - gry decyzyjne

Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych lektur w uzupełnieniu do treningu Symulacje Szkoleniowe W Przemyśle.

Elementy wiedzy o gospodarce RP

Gospodarka wodna

Pomiary energoelektryczne w zakładzie przemyslowym

Gry finansowe – fundamenty teoretyczne

Maszyny komutatorowe dla automatyki

Mechanika budowli

Drgania elementów turbin cieplnych

Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane

Poradnik dyżurnego ruchu

Termowizja i jej zastosowanie.

Mechanizacja wewnętrznego transportu

Elektromechaniczne przetworniki energii

Ochrona przeciwpożarowa

Prawo wodne komentarz.Przepisy wykonawcze.

Łożyska tłokowych silników spalinowych

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2

Okładziny cierne do hamulców i sprzęgieł pojazdów mechanicznych.

Ochrona środowiska a budownictwo. Leksykon

Ochrona przed korozją. Leksykon

Napęd elektryczny

Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem

Zbiór zadań z programowania matematycznego cz.II

Bezpieczna jazda samochodu

Elwro 800 Junior.Podręcznik

Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Poliuretany.Chemia.Technologia, zastosowanie

Słownik języka polskiego. Tom II,L-P Wydanie VII zmienione i poprawione

Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.

Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm

Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm

Latex 88 str., 23 cm

Obróbka skrawaniem t 2 Poradnik inżyniera 775 str., 24 cm

Geografia ekonomiczna - maturzyści, kandydaci na studia Wyd.II 284 str., 24 cm

Lotus 1-2-3 wersja 4.0

MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm

Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm

Słownik frazeologiczny języka polskiego R/Ż Wyd 7 905s 24cm Wiedza Powszechnia W

Public Relations Kreowanie reputacji firmy 144s 16cm

Państwa świata leksykon t 6 Afryka Zachodnia,Środkowa i Południowa 95s 31cm

Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm

Prawo gospodarcze - zagadnienia administracyjnoprawne 264 str,24 cm

dBase krok po kroku III

Rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym 107 str, 234 cm

Pzegląd elektrotermicznego przetwarzania energii 390 str, 24 cm

Elektryczność

Word 98 ABC 273 str, 24 cm

Spektrometria mas 323 str, 24 cm

Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną 331 str, 24 cm

Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-8

Negocjowanie 185s 20cm

Geografia ekonomiczna

Strategia globalna Światowa przewaga konkurencyjna 334s 20cm

Wielka encyklopedia Polski P-S 302s 24cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 15

Analiza kosztów firmy 193s 23cm

Systemy baz danych

Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne

Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych

27.12.2014. 00:04