Home · Blog · Teksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia szkolenioweTeksty źródłowe - symulacyjne ćwiczenia szkoleniowe

Gry symulacyjne w naszym programie dla kierowników produkcji będą opierały się na poniższym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i gier biznesowych dla kierowników produkcji o przejrzenie opublikowanych na tej stronie opracowań po kursie Symulacje .
Pragniemy dodać przy tym, iż niniejsza lista zawiera tytuły wychodzące poza omawianą na zajęciach wiedzę o grach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii scenariusza opracowaywanych przez Kursantów gier.
 • Wzmacnianie Cech Przywódczych w Nowoczesnej Organizacji, Grzegorz Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Teresa Elwik
 • Pomiary temperatury
 • Elektrownie cieplne
 • Organizacja zarządzania w transporcie kolejowym
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Maszyna cyfrowa szuka odpowiedniego stanowiska
 • 77 tematów fotograficznych
 • Drgania elementów turbin cieplnych
 • Chemia dla kl.II technikum i Liceum Zawodowego
 • Wstęp do informatyki w zarządzaniu
 • Zarys liniowej teorii układów elektroniccznych
 • Projektowanie obrabiarek zagadnienia ogólne iprzykłady
 • Analiza i synteza sieci łączności dla sys.teleinform.
 • System kontroli finansowej
 • Historia dyplomacji polskiej t.I Połowa Xw.-1572
 • Verb Forms in Bilingual Exercises and Test
 • Niezawodność łączników energoelektrycznych
 • Słownik etymologiczny miast i gmin
 • ABC reformy gospodarczej dla mistrzów
 • Matematyka Przewodnik encyklopedyczny część 3i4
 • Elektrotechnika i elektromika.
 • Aids. Nowa choroba
 • Słownik serbsko-chorwacko-polski t.II,IV-Z.
 • Praca mistrza i jej usprawnienie BOP
 • Energetyka jądrowa w Polsce
 • Menopauza
 • Maszyny elektryczne w pytaniach i odpowiedziach.
 • Basic Numerical Procedures
 • Procesy biochemiczne w rzekach i zbiornikach wodnych
 • Ogród przy domu
 • Programy pomocnicze dla użytkowników IBM PC.
 • Mała encyklopedia leśna.Wyd.II 638str.,23cm
 • Jak inwestować w papiery wartościowe 189 str.,21 cm
 • Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej.Wyd I 179str,20cm
 • Kodeks postępowania administracyjnego Przepisy wykonawcze oraz wzory pism i formularzy 196 str., 21 cm
 • Chemia Elementy i zastosowania Wyd III 716 str,24 cm
 • Samochód bez tajemnic Wyd.V 167 str., 22 cm
 • Tolerancje i pasowania części maszyn Wyd.II 136 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Word 6 for Windows 271 str., 19 cm
 • Rocznik statystyczny 1993 609s 24cm
 • Świat matematyki 380 str., 24 cm
 • Kierowanie Wyd. II 535 str., 26 cm
 • Pierwszy krok z EXCEL 5 PL do Windows 135 str.24 cm
 • Zarządzanie - produkcja i usługi 652 str,24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda 415s 24cm
 • Wielki słownik polsko-rosyjski P-Ż Wyd.IV 844 str,24 cm
 • Leksykon filozoficzny dla młodzieży 360 str, 21 cm
 • Ekonomia - makroekonomia Wyd II 535 str, 24 cm
 • Finanse publiczne w warunkach demokracji 362 str
 • Pzegląd geografii ekonomicznej 421 str, 24 cm
 • Excel 97 Poznaj w 24 godz.
 • Negocjacje zbiorowe
 • Corel Draw 9 w praktyce 652 str, 24 cm
 • Przyjęcia w biznesie i nie tylko 296 str, 21 cm
 • Historia gospodarcza świata 488 str, 24 cm
 • Kiedy sprzedawać akcje 307 str, 24 cm
 • Windows 2000 profesjonal,wersja polska krok po kroku + D-38 240s 24cm
 • Kalendarium dziejów Polski od prahistorii do 1999r. 352 str, 21 cm
 • Polska i Unia Europejska. Stan obecny i wyzwania na przyszłość. 347s 23cm
 • Outlook 2000 PL ćwiczenia praktyczne D-170 97 str. 24 cm
 • Tworzenie stron WWW - ćwiczenia praktyczne 124 str. 24 cm
 • Projektowanie opisów

  12.08.2016. 00:02