Home · WyróżnieniaWyróżnienia

Cyklicznie obdarowuję upominkami tych uczestników szkoleń, którzy byli wybitnie twórczy i kreatywni na warsztatach. w tym miejscu publikuję zestawienie nagrodzonych uczestników.

02.10.2014. 10:40