Home · Symulacje szkolenioweSymulacje szkoleniowe

Od pięciu lat gry biznesowe to jedne z najbardziej poszukiwanych a jednocześnie najbardziej wydajnych form organizowania szkolen dla przedsiębiorstw. Skuteczność rozwijania postaw z użyciem tej techniki zbliża się do dziewięćdziesiąt procent. Wiadomo że drama oraz praca z narzędziami typu kwestionariusze to zaledwie pięćdziesiąt procent przyswojonych wiadomości. Między innymi w oparciu o te dane menedżerowie komórek personalnych tak bardzo cenią symulacje menedżerskie.

Jestem współautorem następujących gier szkoleniowych:
- Milionowe Zyski – finanse ekonomiczne dla niedoświadczonych pracowników jednostek niefinansowych.
- Stadium Exercise – zarządzanie wydziałem w sytuacjach kryzysowych.
- Olympic Games on Milkyway – innowacyjność w współpracy zespołowej.
- Arktyczny klimat – coaching w drużynie marzeń.
- Kurtyna i brawa – zostań gwiazdą astrady. Symulacja roli i zadań prezentera i trenera.

02.10.2014. 10:39