Home · Blog · Środki Unijne na szkolenia biznesoweŚrodki Unijne na szkolenia biznesowe

Informujemy że w ramach pogramu dofinansowań „Małopolski Program Społeczny” na cztery SzkoleniaZe Skuteczności Osobistej wsparcie dostały wymienione tutaj przedsięwzięcia:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Programistów w przedsiębiorstwie ARTO
 • Szkolenia z wdrażania nowoczesnych rozwiązań korporacyjnych odpowiedzią na potrzeby pracowników.
 • "zoptymalizowana technologia kompleksowej obsługi masowej korespondencji - Poczta Hybrydowa"
 • "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów"
 • innowacyjna technologia przygotowania powierzchni TecTalis gwarancją progresu konkurencyjności KTL.PL Sp. z o.o.
 • nowoczesny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie technologii wykonania ortomozaiki ze zdjec lotniczych z samolotu
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych, ekologicznych urządzeń oświetlenia awaryjnego
 • opracowanie i implementacja mobilnego procesu informacji multimedialnej, map, wsparcia turystycznego.
 • sporządzenie i implementacja wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • opracowanie modernizacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • sporządzenie serwisu społecznościowo-biznesowego nowej generacji.
 • struktura Biznesu i Nauki umożliwiająca zautomatyzowane wyszukiwanie i kojarzenie ze sobą podmiotów biznesu i nauki.
 • koncepcja Usług Stanu Cywilnego PLUSC dla obsługi zdarzeń życiowych
 • unowocześnienie przedsiębiorstwa w oparciu o innowacyjną technologię produkcji palet transportowych dla przemysłu motoryzacyjnego
 • pogłębienie sprzedaży importowej klejów przemysłowych przez firmę Extrem sp z o.o.
 • system wspomagania nauki czytania i pisania pismem Brailla firmy Harpo
 • utworzenie portalu rezerwacji miejsc noclegowych Relaxin
 • wdrożenie nowoczesnego systemu B2B do elektronicznej wymiany rejestrów i zarządzania informacją handlową w K&R Distributors
 • wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktowych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i Badawczo-Rozwojowej przedsiębiorstwa.
 • wdrożenie systemu B2B stanowiące automatyzację procesów biznesowych w zakresie CRM w spółce ASPERA Adam Szlendak i u jego partnerów biznesowych.
 • wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B poprzez budowę modernizacyjnej aplikacji Talkdesk 2 przez TALEX S.A.
 • implementacja i udostępnienie e-usługi w postaci portalu modowego Powear.pl
 • zbudowanie cyfrowego narzędzia do projektowania wnętrz mieszkania/domu
 • stworzenie mobilnego serwisu e-Logo-Edukacja opartego o nowoczesne e-usługi: e-logopedia i e-statystyka
 • zbudowanie mobilnego serwisu umożliwiającego nawiązywanie relacji osobistych

  06.09.2016. 00:01