Home · Blog · Raport Szkolenia BiznesoweRaport Szkolenia Biznesowe

Od początków wolnego rynku w Polsce niezwykłym wzięciem cieszą się szkolenia – wnioskujemy z opracowania Polecane Treningi Interpersonalne. Nie jest tajemnicą, że kadra kierownicza o wysokich umiejętnościach to podstawa interesu. Korporacje często proponują szkolenia z nadzorowania nad projektami, z coachingu, z motywowania zespołu albo z budowania zaangażowania.

Treningi takie określane są jako otwarte i zamknięte. Te ostatnie opracowywane są na polecenie zainteresowanych korporacji. Biorą w nich udział jedynie pracownicy tych przedsiębiorstw. Warsztaty otwarte, jak wynika to z nazwy, zarezerwowane są dla wszystkich zainteresowanych określoną dziedziną. Niestety, wszyscy, którzy korzystają z takich szkoleń otwartych muszą przeważnie płacić za nie własnymi pieniędzmi. Oczywistym jest, że zaangażowanie kapitałowe we własne kwalifikacje to właściwe dbanie o przyszłość.

Prowadzeniem szkoleń biznesowych parają się zazwyczaj profesjonalni trenerzy. Gros z nich jest znawcą w wybranym zagadnieniu, np. w zarządzaniu, w coachingu, sposobach skutecznej integracji zespołu itd. Specjaliści prowadzący szkolenia muszą wykazywać nie jedynie szeroką i kompleksową znajomość tematu, ale także odpowiednie wrodzone umiejętności. Ważne jest, aby posiadaną wiedzę w stosowny sposób przekazać szkolonym osobom. Oczekiwana jest także znajomość tematu z technik behawioralnych, umiejętność przygotowywania pokazów i nawiązywania relacji międzyludzkich.

Technika organizacji kursów biznesowych jest niejednokrotnie zbliżona. Używane są prezentacje multimedialne, praca indywidualna, działania w grupach i pisemna kontrola zdobytej wiedzy. Zdarza się, że ustalane są również uzupełniające spotkania pogłębiające wiedzę po odbyciu kursu. Im trudniejsze zagadnienie, tym dłuższe zajęcia, zaprojektowane nawet na dwa dni.

Segment warsztatów dla menedżerów rozwija się intensywnie i wydaje się, że ta dobra passa nie nie ulegnie zmianie w niedalekiej przyszłości. Coraz popularniejsze są także spotkania integracyjne powiązane z warsztatami biznesowymi. Ich niezwykłą wartością jest nie tylko możliwość przekazania wiedzy, ale również integracja osób pracujących w tej samej firmie.

02.10.2014. 10:40