Home · Blog · Teksty źródłowe - symulacje decyzyjneTeksty źródłowe - symulacje decyzyjne

Serdecznie prosimy absolwentów naszych warsztatów i gier decyzyjnych dla specjalistów logistyki, transportu i utrzymania ruchu o przeglądnięcie poniższych książek przed wykładem Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż następujaca baza zawiera opracowania wykraczające poza tradycyjną wiedzę o symulacjach i służy do inspiracji w kwestii scenariusza pisanych przez Naszych Uczestników gier.
 • Rozwój Postaw Proaktywnych w Konkurencyjnej Jednostce Biznesowej, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Techniczne, Karina Dudeń
 • Obsługa instalacji elektrycz.w samochod. i motocyklach.
 • Projektowanie sieci wodociągowych
 • Wpływ temp.na pracę toru kolejowego.
 • Symulacje logistyczne – fundamenty praktyczne
 • Organizacja stanowisk roboczych
 • Termiczna analiza różnicowa
 • Termodynamika
 • Uzdatnianie wody w kotłowniach i ciepłowniach /95.11.20/
 • Zgarniarki .Technologia robót i eksploatacja
 • Maszyny elektryczne
 • Organizacja pracy na stanowiskach roboczych
 • Półprzewodnikowe układy logiczne TTL
 • Fundamenty rachunkowości
 • O energii jądrowej bez kompleksów
 • Leksykon magazynowania
 • Obwody drukowane
 • Urządzenia elektroenergetyczne.
 • Programowanie w języku Assembler JSEMC
 • Słownik techniczny polsko-hiszpański
 • Leksykon dżwignicowego
 • Elementy i praktyka programowania mikroprocesorów
 • Odżywianie ludzi starszych
 • Z tworzywami sztucznymi na ty
 • Technologia chemiczna
 • Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem t1
 • d Base III Plus PPP
 • PCiMS DOS 401 Krok po kroku.
 • Aldus. Page Maker 4.0 do Windows
 • Podręczny słownik niemicko-polski
 • Wordperfect 5.1. Tablice,równania,grafika. 75str.,20cm.
 • Lokalizacja uszkodzeń w sieciach elektroenergetycznych.Wyd.I. 288str.,23cm.
 • Organizacja i zarządzanie produkcją 149str,20cm
 • Wstęp do prawoznawstwa
 • Komputer dla opornych Wyd.I 360 str., 25 cm
 • Strukturalna chemia nieorganiczna 1225 str., 24 cm
 • Podstawy języka C++ 662 str., 24 cm
 • Statystyka 190 str., 21 cm
 • Gry symulacyjne – fundamenty praktyczne
 • CorelDRAW pakiet graficzny 446 str., 19 cm
 • Fizyczne Elementy elektrotechniki Wyd.II 483 str., 24 cm
 • Konstrukcje żelbetowe T.1 Wyd.III 384 str., 24 cm
 • Słownik tematyczny języka angielskiego 427 23cm
 • Maksymalizacja Windows 3.1 T.1 369 str., 21 cm
 • Roztwory Wykłady z chemii fizycznej 333
 • Konstytucja Wybór aktów prawnych do nauki prawa konstytucyjnego 362 str,24 cm
 • Zasady badań pedagogicznych Wyd.II 248 str, 20 cm
 • Współczesna analiza strukturalna 588 str,24 cm
 • Ekologia środowisko przyroda wyd 2
 • Układy gazowo-parowe na paliwo stałe 274 str., 24 cm
 • Słownik wyrazów trudnych i obcych 187 str, 22 cm
 • Odkrywcy świata
 • Równania różniczkowe cząstkowe w zagadnieniach fizyki i techniki 506 str, 24 cm
 • Przewodnik po biznesie 400 str, 24 cm
 • Turbo Pascal 7.0 - szkoła programowania + D-11 414 str 24 cm
 • Słownik tematyczny angielsko-polski, polsko-angielski 804 str, 20 cm
 • Windows 2000 NT 5 40 str, 24 cm
 • GIS czyli mapa w komputerze 103 str, 24 cm
 • Chemia dla licealistów cz.II Pierwiastki i związki chemiczne Wyd.II 363-728 str, 24 cm
 • Makroekonomia 508 str, 24 cm
 • FrontPage 2002/XP PL -ćwiczenia praktyczne 108 str. 24 cm
 • Geografia regionalna Polski
 • Elementy wytrzymałości materiałów

  22.10.2015. 00:12