Home · Blog · Środki Unijne na warsztaty dla firmŚrodki Unijne na warsztaty dla firm

Pracownicy z wybranych organizacji aplikowali o granty i współpracując z naszymi konsultantami przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do odpowiednich funduszy. Zawiadamiamy iż w ramach funduszu dofinansowań „Warmińsko Mazurski Program Edukacyjny” na weekendowe Firmowe Szkolenia Z Asertywnej Komunikacji subwencję otrzymały następujące projekty:
 • Projekt Szkolenia Inżynierów w przedsiębiorstwie Urzędzie Miejskim Tarnobrzeg
 • Warsztaty Szkoleniowe z kształtowania kultury organizacyjnej szansą dla rozwoju spółki.
 • "Cyfrowe okno na świat - szerokopasmowy Internet dla mieszkańców Gminy Dubeninki"
 • eksport nowoczesnej metodyki firmy JAKUSZ wspierany przez Unię Europejską.
 • innowacyjny system B2B kluczem do automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy Archicom Asset Management Sp. z o.o. a jej partnerami.
 • nowoczesny portal planów e-usług
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i implementacja procesu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i implementacja nowych produktów z tektury falistej o podwyższonej hydro-rezystancji.
 • sporządzenie i komercjalizacja serwera połączeń IP PBX GAMMA opartego na technologii VoIP.
 • opracowanie modernizacyjnej metodyki i informatycznego procesu zarządzania dla kodyfikacji linii kolejowej
 • opracowanie oraz wdrożenie nowoczesnego urządzenia - Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z procesem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • struktura B2B - uruchomienie automatycznych procesów biznesowych z partnerami handlowymi Agrimpex sp.z.o.o.
 • projektoskop “ zaawansowana wyszukiwarka planów domów
 • zbudowanie założeń i uruchomienie zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • rozszczerzenie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.
 • model Samodzielnego Tworzenia Map Nawigacyjnych GPS.
 • opracowanie miejsc pracy w centrum usług wspólnych IBM we Wrocławiu
 • uruchomienie nowoczesnego procesu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie Complet
 • wdrożenie nowoczesnych modelów paneli ściennych do konstrukcji elementów nośnych
 • uruchomienie harmonogramu Rozowju importu w przedsiębiorstwie AXXEL Sp. z o.o.
 • uruchomienie zintegrowanego systemu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Arkadiusz Brzostek i u jego partnerów
 • implementacja elektronicznej usługi wsparcia procesów nabycia za pośrednictwem nowoczesnej platformy przetargowej
 • wypracowanie zdalnego programu do zarządzania finansami oraz rozliczania systemów współfinansowanych z EFS
 • zbudowanie internetowego serwisu do systemowego rozliczania placówek medycznych z Narodowym Funduszem Zdrowia
 • stworzenie mobilnego serwisu udostępniającego aplikację do zarządzania procesami CRM zgodnie z koncepcją Lean

  28.01.2017. 00:03