Home · Blog · Środki Unijne na treningi biznesoweŚrodki Unijne na treningi biznesowe

Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Lubuski Program Infrastrukturalny” na weekendowe Zamknięte Szkolenia Dla Szefów grant otrzymały opisane poniżej projekty:
 • Warsztaty Szkoleniowe dla Prawników w przedsiębiorstwie Maszynohut
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • "Wyrównujemy sz@nse. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Łukowskiego"
 • nowoczesny model inteligentnego sortowania złomu puszek aluminiowych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazu skanowania promieniami rentgenowskimi
 • sporządzenie innowacyjnych elementów konstrukcji przyczep transportowych i boksów dla koni.
 • bezzałogowego.
 • sporządzenie i implementacja innowacyjnych programów rehabilitacji w Malborskim Centrum Rehabilitacji
 • opracowanie i uruchomienie metodologii projektowania analogowych układów scalonych mało wrażliwych na
 • opracowanie i uruchomienie wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej wyrobów pończoszniczych
 • opracowanie nowych materiałów i wdrożenie ich do produkcji uszczelnień karoseryjnych.
 • opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich uruchomienie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • struktura internetowa Galeria Handlowa
 • stworzenie terenów inwestycyjnych związanych z innowacyjną gospodarką w Gminie Babice
 • model monitoringu pojazdów firm transportowych Net Line
 • system wymiany zasobów w procesie realizacji badań rynkowych i audytu sprzedaży
 • utworzenie systemowego portalu rankingowo - społecznościowego do organizacji i zarządzania rynkiem zdigitalizowanych gier sportowych.
 • wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarządzania informacją handlową w firmie "3B" s.c.
 • wdrożenie nowoczesnego modelowego procesu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP wprowadzającego automatyzację procesów B2B
 • wdrożenie modelu redakcyjnego HUBERT mającego na celu automatyzację procesów biznesowych między partnerami
 • wdrożenie metodyki przetwarzania odpadowych tworzyw sztucznych na komponenty paliw
 • wypracowanie inteligentnego serwisu cyfrowego dotyczącego ogłoszeń związanych z wynajmem lokali mieszkalnych
 • zbudowanie mobilnego systemu wspomagającego poprawne wypełnianie wniosków wizowych.
 • zbudowanie internetowego portalu e-doradztwa zawodowego.
 • stworzenie internetowego Serwisu Lokalizacji Obiektów i Obsługi Flot.

  01.11.2016. 00:02