Home · Blog · Raporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia biznesoweRaporty dodatkowe - symulacyjne ćwiczenia biznesowe

Symulacje biznesowe w naszym projekcie dla kierowników produkcji będą zaprojektowane na tym materiale uzupełniającym.
Serdecznie prosimy słuchaczy realizowanych u nas wykładów i symulacji decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych książek przed wykładem Projektowe Symulacje Szkoleniowe.
Chcemy zauważyć w tym miejscu, iż niniejsza baza zawiera opracowania wychodzące poza zaawansowaną nawet wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji odnośnie scenariusza pisanych przez Kursantów gier.
 • Kształcenie Umiejętności Menedżerskich w Nowoczesnej Firmie, Jan Murań
 • Szkolenia Zawodowe, Teresa Elwik
 • Uzwojenia maszyn elektrycznych
 • Niskoemisyjne techniki spalania prot.nr 74 267s 24cm
 • Elementy Elektrotechniki cz2
 • Symulacje menedżerskie – podstawy praktyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Fundamenty teoretyczne inżyniera chemika
 • Gospodarka skojarzona cieplno-elektryczna
 • Tablice logarytmiczne pięciocyfrowe
 • Statystyka opisowa
 • Aparaty elektroenergetyczne
 • Socjologia w zakładzie pracy
 • Polityka społeczno-ekonomiczna - Zarys teorii
 • Automatyka w pytaniach i odpowiedziach
 • Ekonomia polityczna kapitalizm w zarysie
 • Przewodnik inżyniera -spawalnictwo t. 2
 • 24 proste układy elektroniczne do samodzielnego wykonania dla domu
 • Zarys dydaktyki kursów zawodowych
 • Maszyny budowlane
 • Naprawa i strojenie odbiorników telewizji kolorowej
 • Gospodarka wodna
 • Nauka programowania w języku Basic dla początkujących
 • Sam na sam z językiem C
 • Planowanie pracy i wynadgrodzeń w przedsiębiorstwie
 • Niezawdność przyrządów półprzewodnikowych
 • DOS od środka
 • Dzieje kultury polskiej tom II.Polska u szczytu potęgi.
 • Pzegląd programu MSExcel wersja 3.0
 • Marketing.Droga do sukcesu
 • Rocznik statystyki międzynarodowej 1991
 • Turbo Prolog.Programowanie w języku logiki. 166str.,23cm.
 • Statystyka.Zbiór zadań.Wyd.III uaktualn. 272str,20cm.
 • Model ekonometryczny w optymalnym sterowaniu gospodarką. 121str 20cm
 • Metodyka pracy sędziego w sprawach cywilnych Wyd.II 291 str., 24 cm
 • Symphony 2 - ćwicz z nami 135 str., 23 cm
 • Porażenie i oparzenia prądem i łukiem elektrycznym Etiologia i pomoc przedlekarska 155 str.20 cm
 • Samochód bez tajemnic Wyd.V 167 str., 22 cm
 • Windows dla każdego w.3.1
 • Gry lean manufacturing – podstawy praktyczne
 • Mechanika wyd 3 Biblioteka Naukowa Inż. 470s 20cm
 • Informatyka w szkole - Przewodnik dyrektora i nauczyciela 323 str., 24 cm
 • Konstrukcje żelbetowe T.2 Wyd.III 367 str., 24 cm
 • Badanie urządzeń energoelektrycznych. WydI. 324str.,23cm.
 • Finanse międzynarodowe
 • Komentarz do ustawy o prawie autorskim iprawach pokrewnych 523 str,21 cm
 • Ekologia środowisko przyroda 415s 24cm
 • Prawo celne.Praktyczny komentarz do ustawy.st.pr.na 1995r.
 • Historia administracji nowożytnej 170 str, 21 cm
 • Wstęp do nauki o państwie Wyd.II 240 str, 20 cm
 • Polskie prawo karne Zarys systemowego ujęcia
 • Pzegląd modelowania i sterowania rozmy-tego. 386 str, 24 cm
 • Mikroekonomia 570 str, 24 cm
 • Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach Wyd.IV 602 str, 24 cm
 • Dynamika i sterowanie robotów
 • Socjologia pracy 251 str, 24 cm
 • Pisarze świata - słownik encyklopedyczny 963 str, 24 cm
 • Chemia jądrowa Wyd.II Zarys problematyki przemian jądrowych 359 str, 24 cm
 • Przewodnik ilustrowany - Polska 943 str, 19 cm
 • Stabilizatory napięcia t.1 Dane zastosowania 312s 24cm
 • Transformatory 246 str, 24 cm
 • Elementy chromatografii. wyd 3 442s 20cm
 • Elementy robotyki - Teoria i elementy manipulatorów i robotów 671 str, 24 cm
 • Angielsko-polski słownik budowlany 282 str, 20 cm

  17.04.2016. 00:06