Home · Blog · O grantach europejskich na treningi zamknięteO grantach europejskich na treningi zamknięte

Klienci z wybranych koncernów wnioskowali o subwencje i pod opieką naszych doradców przesłali niezbędne formularze aplikacyjne do stosownych agencji zarządzających dotacjami. Potwierdzamy że w ramach pogramu unijnego „Kujawsko Pomorski Fundusz Infrastrukturalny” na dwa Szkolenia Prezentacyjne wsparcie dostały poniższe przedsięwzięcia:
 • Szkolenie Księgowych w przedsiębiorstwie Kaliski Zakład Utylizacyjny
 • Warsztaty Szkoleniowe z rozwoju efektywności szansą dla rozwoju spółki.
 • "opracowanie i uruchomienie inteligentnego resolwerowego pozycjonera siłowników pneumatycznych przeznaczonych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem"
 • "Peptaderm" - opracowanie nowego leku na bazie skróconego analogu cyklolinopeptydu A (cykliczny tetrapeptyd).
 • nowoczesna masowa gra elektroniczna kluczem do e- dynamizacji Perfect Games Jasiński, Parobczy, Wilkowski Sp. J.
 • nowoczesny portal systemów e-usług
 • sporządzenie technologii eksploatacji z wykorzystaniem kompleksu urabiającego ACT przez KGHM (28.92.1)
 • opracowanie i uruchomienie procedury chemicznej segregacji i utylizacji odpadów komunalnych.
 • opracowanie i uruchomienie narzędziowego systemu zakupu i sprzedaży mikrosfery przez EKO EXPORT w Bielsku-Białej
 • sporządzenie i implementacja wzorów użytkowych oraz linii wzorniczej wyrobów pończoszniczych
 • sporządzenie modernizacyjnej receptury i implementacja do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu zespołów depresyjnych
 • opracowanie symulatora systemowo-sprzętowego do weryfikacji planów komponentów wirtualnych IP w układach FPGA. PKWiU 72.21.11
 • opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP
 • przygotowanie przedsiębiorstwa do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania w celu dalszego dynamizacji Spółki
 • unowocześnienie portalu ŚlubnyTarg.pl o nowe e - usługi związane z branżą ślubną
 • proces do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcowych modelów informatycznych.
 • opracowanie nowoczesnego Centrum Izolacji Antykorozyjnych rur stalowych przez IZOSTAL
 • opracowanie portalu e-testy.pl - budowa bazy i sprzedaż cyfrowych procesów e-nauczania na poziomie gimnazjum.
 • implementacja nowoczesnego systemu elektronicznego B2B w spółce WOJNAROWSCY w celu automatyzacji wymiany rejestrów
 • wdrożenie innowacyjnego programu informatycznego B2B do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami przedsiębiorców poprzez automatyzację procesów biznesowych
 • wdrożenie koncepcji intensyfikacji importu w przedsiębiorstwie PPH POLNET Sp. z o.o.
 • implementacja do produkcji inteligentnej aktywnej protezy podudzia PKWiU 32.50.22.0
 • stworzenie innowacyjnego elektronicznego serwisu turystycznego z możliwością zoptymalizowanego wyszukiwania i rezerwacji ofert turystycznych.
 • stworzenie interaktywnego narzędzia do tworzenia wieloletnich planów finansowych oraz zarządzania długiem przez jednostki samorządu terytorialnego.
 • stworzenie mobilnego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • stworzenie mobilnego serwisu udostępniającego aplikację do wizualnego zarządzania zespołem

  23.05.2016. 00:05