Home · Blog · Materiały - gry decyzyjneMateriały - gry decyzyjne

Bardzo prosimy absolwentów prowadzonych przez naszą organizację szkoleń i symulacji szkoleniowych w programie rozwoju kompetencji technicznych o opanowanie najważniejszych treści z poniższych lektur w uzupełnieniu do treningu Symulacje Szkoleniowe W Przemyśle.

Elementy wiedzy o gospodarce RP

Gospodarka wodna

Pomiary energoelektryczne w zakładzie przemyslowym

Gry finansowe – fundamenty teoretyczne

Maszyny komutatorowe dla automatyki

Mechanika budowli

Drgania elementów turbin cieplnych

Zwalczanie hałasu w przemyśle zagadnienia wybrane

Poradnik dyżurnego ruchu

Termowizja i jej zastosowanie.

Mechanizacja wewnętrznego transportu

Elektromechaniczne przetworniki energii

Ochrona przeciwpożarowa

Prawo wodne komentarz.Przepisy wykonawcze.

Łożyska tłokowych silników spalinowych

Poradnik inżyniera -spawalnictwo t. 2

Okładziny cierne do hamulców i sprzęgieł pojazdów mechanicznych.

Ochrona środowiska a budownictwo. Leksykon

Ochrona przed korozją. Leksykon

Napęd elektryczny

Podręczny słownik polsko - francuski z suplementem

Zbiór zadań z programowania matematycznego cz.II

Bezpieczna jazda samochodu

Elwro 800 Junior.Podręcznik

Lotus 1-2-3 wersja 2.0 PPP

Edytory tekstów - wiadomości podstawowe.

Poliuretany.Chemia.Technologia, zastosowanie

Słownik języka polskiego. Tom II,L-P Wydanie VII zmienione i poprawione

Praca elektrowni w systemie elektroenergetycznym.Wyd.I. 311str.,23cm.

Podręczny słownik niemiecko-polski. Wyd XIII. 1032 str., 20 cm

Doktryna społeczno-ekonomiczna Friedricha von Hayeka Ekonomia XX wieku 274 str., 19 cm

Latex 88 str., 23 cm

Obróbka skrawaniem t 2 Poradnik inżyniera 775 str., 24 cm

Geografia ekonomiczna - maturzyści, kandydaci na studia Wyd.II 284 str., 24 cm

Lotus 1-2-3 wersja 4.0

MS Windows 3.1 PL 191 str., 24 cm

Gry symulacyjne – podstawy praktyczne

Elektrotechnika w zarysie Wyd.I Podręcznik dla ZSZ 172 str., 24 cm

Wielki słownik rosyjsko-polski T.2 Wyd.IV 799 str., 24 cm

Słownik frazeologiczny języka polskiego R/Ż Wyd 7 905s 24cm Wiedza Powszechnia W

Public Relations Kreowanie reputacji firmy 144s 16cm

Państwa świata leksykon t 6 Afryka Zachodnia,Środkowa i Południowa 95s 31cm

Przewodnik po wszechświecie-astronomia 327 str,25 cm

Prawo gospodarcze - zagadnienia administracyjnoprawne 264 str,24 cm

dBase krok po kroku III

Rozruch silników samochodowych z zapłonem samoczynnym 107 str, 234 cm

Pzegląd elektrotermicznego przetwarzania energii 390 str, 24 cm

Elektryczność

Word 98 ABC 273 str, 24 cm

Spektrometria mas 323 str, 24 cm

Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną 331 str, 24 cm

Mechanika budowli Metoda przemieszczeń Metoda Crossa Metoda elementów skończonych CAD CAM + D-8

Negocjowanie 185s 20cm

Geografia ekonomiczna

Strategia globalna Światowa przewaga konkurencyjna 334s 20cm

Wielka encyklopedia Polski P-S 302s 24cm

The New Encyclopedia Britannica Volume 15

Analiza kosztów firmy 193s 23cm

Systemy baz danych

Projektowanie architektoniczne i budownictwo regionalne

Praktyczne zasady sporządzania korespondencji i innych prac biurowych

27.12.2014. 00:04