Home · Blog · Konferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijneKonferencja programowa – zapowiedź spotkania – fundusze unijne

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr DAK/17 3 6 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie wydatkowania środków z Europejskiego Trustu Spójności
Agenda debata w czasie spotkania obejmuje poniższe grupy panelowe:
 • Ocena Ex ante i Ocena Oddziaływania na Środowisko dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
 • Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze
 • Wpływ realizacji poddziałania 2.2.1 SPO-WKP na poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych - ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Pomiar stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie studium szkoleniowego Treningi Z Motywowania
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS - województwo świętokrzyskie
 • Ocena realizacji projektów partnerskich realizowanych w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych w okresie perspektywy finansowej 2007-2013
 • Ocena zdolności beneficjentów do realizacji projektów wpisanych na Indykatytwną Listę Projektów Indywidualnych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 (tak zwana lista IPI)
 • projektów wodno-ściekowych i
 • Ocena stanu przygotowania podmiotów prowadzących formalne kształcenie ustawiczne w zakresie potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy (w kontekście Działania 9.3 PO KL)
 • Ocena wpływu Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia i Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 na polską gospodarkę przy pomocy modelu makroekonomicznego HERMIN
 • "Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006
  Program będzie przeanalizowany pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (podział wg PKD).:
 • Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków
 • Produkcja ceramicznych kafli i płytek
 • Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 • Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • Działalność związana z pakowaniem
 • Działalność związków zawodowych
  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: rycki oraz tarnogórski
  Upoważnieni beneficjenci to: Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych "FOSFORY" Sp. z o.o., Zakłady Przemysłu Gipsowego Dolina Nidy S.A., Lafarge Żwirownia Sępólno S.A., Kamed-Serwis, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TELSTEN Sp. z o.o. , PPH ILIKO C.T. Ilnicki , AGROR Sp. z o.o., ecoBIONICA Zuzanna Bożek, INFINITY MARLENA ADAMUS, Light ERP Sp. z o. o., Spryciarze.pl sp. z o.o., WEMAQ Sp. z o.o., Cezary Tkaczyk FOTOREKLAMA.COM, MTCE Media , Jarosław Marcin Pawluk, Mariusz Pawluk prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "JARMAR Eksport-Import S.C."
  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.

  12.06.2015. 00:03